PORTFOLIOS - KHU NHÀ Ở AN SINH XÃ HỘI BECAMEX (DT: 5.000m2)

KHU NHÀ Ở AN SINH XÃ HỘI BECAMEX (DT: 5.000m2)


Chi tiết dự án

Mã hiệu : TC

Mô tả :

Tên công trình: khu nhà ở an sinh xã hội Becamex

Địa chỉ: Thủ Dầu Một, Bình Dương

Diện tích: 5.000m2


.
.
.
.
0913743254