BIM? ỨNG DỤNG CỦA BIM VÀO CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

BIM? Nó là gì? BIM được viết tắt của “Building Information Modeling”, chữ Building thường được dịch là “công trình – danh từ”, information là thông tin, Modelling là quá trình mô hình hóa.  BIM = Mô hình Thông tin Công trình. Nhưng Building cũng có thế hiểu theo cách 2 là “Đang xây dựng – động từ” – BIM = Xây [...]

.
.
.
.
0913743254