TIN TỨC

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO KHÔNG CẦN XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Trước khi khởi công xây dựng, chủ đầu tư đều phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp ngoại lệ các cá nhân, tổ chức sẽ được miễn thủ tục này.

Giấy phép xây dựng nhà hay công trình là một trong những giấy tờ cần thiết do cơ quan nhà nước cấp để xác nhận cho phép cá nhân hay tổ chức tiến hành xây dựng đúng theo quy hoạch của đô thị.

Luật Xây dựng 2014 và Luật nhà ở 2014 quy định chủ đầu tư, hộ gia đình, cá nhân khi xây dựng công trình nằm trên đất thuộc quyền sử dụng của mình phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép thông qua giấy phép xây dựng. Đây là một thủ tục pháp lý quan trọng, một hình thức hợp pháp hóa quá trình xây dựng công trình. Pháp luật đã đưa ra một số công trình ngoại lệ và lưu ý để các chủ đầu tư thực hiện.

1. Các công trình được miễn giấy phép xây dựng

Pháp luật hiện hành cho phép trong một số trường hợp cá biệt, chủ đầu tư khi xây dựng công trình không cần phải làm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Nội dung khoản 2, điều 89 Luật Xây dựng 2014 quy định các trường hợp miễn xin cấp giấy phép xây dựng như sau:

a) Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên.

b) Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư.

c) Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính.

Theo đó, các công trình tạm được xây dựng trong khu vực của dự án nhằm phục vụ thi công cho công trình chính như: Văn phòng làm việc, lán trại cho công nhân ăn nghỉ tại công trường, nhà kho, nhà sản xuất tại chỗ phục vụ thi công xây dựng, các công trình dẫn dòng thi công, đường thi công, trạm trộn bê tông,… nếu đáp ứng yêu cầu tại Điều 131 Luật Xây dựng 2014.

d) Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình.

đ) Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này.

e) Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đây là một trong những trường hợp mới được pháp luật công nhận và cho phép miễn cấp giấy chứng nhận xây dựng. Quy định này tạo điều kiện cho các chủ đầu tư, thu hút đầu tư xây dựng nhà ở tại đô thị, tạo điều kiện cho phát triển đô thị. Thay vì trước đây bất cứ nhà ở nào thuộc dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở chủ đầu tư đều phải chạy đi lo hồ sơ gồm rất nhiều giấy tờ thì nay nếu đảm bảo đủ các điều kiện về số tầng, diện tích mặt sàn thì chủ đầu tư không phải tốn thời gian đề nghị cấp giấy phép xây dựng nữa.

g) Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình.

Nếu bạn đang có dự định sửa chữa lại căn hộ yêu thích của mình hay thay đổi các thiết bị bên trong ngôi nhà thì bạn sẽ không cần phải xin giấy phép xây dựng. Bạn chỉ cần lưu ý rằng khi tiến hành thì phải đảm bảo các tiêu chí như đã được quy định.

h) Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc.

Khi bạn lên kế hoạch cho việc tân trang mặt ngoài ngôi nhà, bạn phải tính toán thật kỹ vì sự thay đổi đó đòi hỏi nhiều phức tạp hơn để sửa chữa thật thông minh và phù hợp để thích nghi với biến đổi khí hậu, bảo vệ ngôi nhà của bạn và không làm thay đổi cấu trúc chung của ngôi nhà. Trong trường hợp công trình không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc, bạn sẽ được bỏ qua khâu xin giấy phép xây dựng khi tiến hành sửa chữa hay cải tạo ngôi nhà của bạn.

i) Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt.

k) Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa.

Công trình xây dựng tạm phục vụ cho xây dựng công trình chính

Cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài nhà ở (không tiếp giáp với đường trong đô thị)

Sửa chữa, lắp đặt thiết bị bên trong công trình được miễn giấy phép xây dựng

2. Lưu ý dành cho chủ đầu tư công trình được miễn giấy phép xây dựng

Khi công trình của bạn nằm trong danh sách trên, bạn sẽ được miễn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, pháp luật nhà nước quy định đối với các công trình thuộc điểm b, d, đ và i có nghĩa vụ và trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ. Việc này sẽ giúp cơ quan nhà nước tại địa phương quản lý tốt hơn cơ sở hạ tầng, kiến trúc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Chủ đầu tư có nghĩa vụ thông báo thông tin cho các cơ quan nhà nước

Anhuyhome – Chăm chút từng chi tiết cho ngôi nhà bạn.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


.
.
.
.
0913743254